neděle 16. února 2014

Obezita a 1. zákony termodynamiky, část II.: Převrácená kauzalita

Tato minisérie je věnována užití prvního zákonu termodynamiky v problematice změny váhy člověka. Je to jedna z oblastí, kde možná dochází ke kolosálnímu omylu a to na základě víry ve značně zjednodušenou rovnici její interpretaci vycházející z fyzikálního zákona aplikovanou na složitou neurohormonálně řízenou soustavu - lidské tělo.

Na konci prvního dílu této série jsem slíbil představit další experimenty, které minimálně nutí se zamyslet nad mentalitou "méně jez, více se hýbej, vytvoř kalorický deficit a zhubneš" v oblasti dlouhodobého snižovaní hmotnosti. Nuže tedy dle knihy Good Calories, Bad Calories (Gary Taubes):

pondělí 10. února 2014

Média a věda II.


V této potenciálně nekonečné sérii článků se budu věnovat především dezinterpretacím vědeckých výzkumů, ke kterým dochází v zásadě na dvou úrovních - na úrovni závěrů samotných vědců, kteří často pasují výsledky na předem připravený závěr (confirmation bias) a na úrovni mediálních reportů o těchto závěrech.

V posledních dnech reportovaly minimálně dva české servery o výzkumu, který se údajně zabýval důvody, proč nemusí zvýšená hladina HDL cholesterolu pomáhat proti srdečně-cévním onemocněním.

Obezita a 1. zákon termodynamiky, část I.: Kalorická restrikce

Tato minisérie je věnována užití prvního zákonu termodynamiky v problematice změny váhy člověka. Je to jedna z oblastí, kde možná dochází ke kolosálnímu omylu a to na základě víry ve značně zjednodušenou rovnici její interpretaci vycházející z fyzikálního zákona aplikovanou na složitou neurohormonálně řízenou soustavu - lidské tělo.

První zákon termodynamiky říká, že energii nelze zničit, jenom přeměnit. Je to vlastně formulace zákona o zachování energie. Aplikovaně to potom mimo jiné znamená, že změnu vnitřní energie soustavy lze zajistit pouze odebráním či přidáním různých forem energie z vnějšku, tedy

[1]           Změna energie (Z.E). = přijatá energie (P.E.) - vydaná energie (V.E.) (1)

pátek 7. února 2014

Média a věda I.

V této potenciálně nekonečné sérii článků se budu věnovat především dezinterpretacím vědeckých výzkumů, ke kterým dochází v zásadě na dvou úrovních - na úrovni závěrů samotných vědců, kteří často pasují výsledky na předem připravený závěr (confirmation bias) a na úrovni mediálních reportů o těchto závěrech.

První díl věnuji článku na TV NOVA: 

Hrozivá studie: Maso škodí zdraví víc, než jsme si mysleli. Co vše způsobuje?

sobota 1. února 2014

Malý biochemický úvod do problematiky srdečně-cévních onemocnění - část V.

Cílem této série je utřídit pár základních faktů o krevních lipidech (tucích), lipoproteinech (částicích přenášejících tuky v krvi) o jejich provázanosti, o příčinách jejich vzniku a jejich vztahu k srdečně-cévním onemocněním včetně doporučení ohledně životního stylu. 

Jsem přesvědčen, že současné vědecké poznání je úplně jinde než (mainstreamová) výživová doporučení a že pokud si chceme udržet zdraví, musíme se začít starat sami a ne poslouchat jiné. 

Nuže tedy v této části série se zabývám implikacemi z předchozích čtyř dílů pro krevní testy týkající se rizika srdečně-cévních onemocnění z krve. Základní rizikové faktory jsem nastínil již v první části - počet LDL částic, oxidace, zánětlivost a počet HDL částic.