úterý 2. února 2016

Podobnost vybraných tuků

V diskuzi o tucích se poměrně často řeší, zdali se jedná o tuky "nasycené" či "nenasycené" nebo dokonce "rostlinné" či "živočišné", což je enormní zjednodušení celé problematiky. V tomto krátkém článku se pomocí statistiky podíváme na to, jak moc jsou si co do složení podobné či odlišné některé tuky.